WyszukiwarkaOferty bezpośrednie - przyszłością rynku nieruchomości

2014-05-23 15:08:19

Oferty bezpośrednie - przyszłością rynku nieruchomości


Od listopada 2010 roku oferujemy swoim Klientom zawieranie umów z klauzulą wyłączności typu bezpośredniego (tzw. „umowy bezpośrednie”). W umowach tych sprzedający zobowiązuje się pokryć pełne wynagrodzenie AGENCJI – nie wpływając tym samym na wzrost kosztów nabycia nieruchomości ponoszonych przez kupującego. Oferta bezpośrednia jest zawsze aktualna, powszechnie dostępna (pośrednik zobowiązuje się do publikowania pełnego adresu nieruchomości – co pierwotnie wynika z założeń umowy na wyłączność), szczegółowo opracowana i bezpieczna. Oferta taka zostaje również wprowadzona do regionalnego systemu MLS – Pomorza i Kujaw. Jest to system współpracy pomiędzy pośrednikami w oparciu o oferty wyłączne.


Mimo bezsprzecznej wyższości umów z klauzulą wyłączności oraz umów bezpośrednich nad umowami typu otwartego, kujawsko-pomorski rynek nieruchomości opiera się głównie na tych ostatnich. Główną przyczyną proponowania przez pośredników zawierania umów typu otwartego jest pozornie niski stopień odpowiedzialności przed zamawiającym za ich realizację. Umowy typu wyłącznego wymagają ze strony pośrednika profesjonalizmu, dużego zaangażowania środków finansowych jak i nakładów pracy. Dodatkowo nakładają obowiązek wyszczególnienia w treści umowy czynności, które musi wykonać pośrednik. Zasady zawierania umów z wieloma biurami pośrednictwa oraz sprzedaży osobistej możliwe przy umowie typu otwartego w sposób oczywisty obniżają zakres możliwych do wykonania czynności.


Klient poszukujący nie płaci wynagrodzenia Agencji w związku z czym może w pełni skoncentrować się na poszukiwaniu nieruchomości, a następnie negocjacji ceny.


Podstawową zaletą oferty bezpośredniej jest znaczne przyspieszenie sprzedaży nieruchomości.Zapraszamy!


Szukaj ofert, w których zdjęcia i tablica oznaczone są poniższą informacją: